هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-04-28

عنوان : ( بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد )

نویسندگان: حمیده افخمی , محمدتقی دستورانی , حسین ملکی نژاد , محمدحسین مبین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه روش های مختلفی جهت پیش بینی خشکسالی ارائه شده است . در این تحقیق از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی خشک سالی در ایستگاه سینوپتیک یزد استفاده شده است. جهت انجام این پیش بینی ساختارهای مختلفی از مدل های شبکه عصبی مورد آزمون قرار گرفته و سپس ترکیبات مختلفی از ورودی ها شامل میانگین متحرک سه ساله بارش ، دمای ماکزیمم، دمای متوسط، رطوبت نسبی، سرعت متوسط باد، جهت شدید ترین باد و میزان تبخیر به عنوان رودی مدلها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده شبکه TLRN با یک لایه مخفی و تابع فعال تانژانت هایپربولیک به عنوان شبکه مطلوب جهت پیش بینی میانگین متحرک سه ساله بارش دریک سال آینده و به تبع آن وضعیت خشکسالی در سال آینده انتخاب گردید. نتایج نشان داد شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار کارا و ارزشمند می تواند جهت پیش بینی خشک سالی ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پیش­ بینی خشکسالی, شبکه عصبی مصنوعی, میانگین متحرک بارش, مدل­سازی, ایستگاه هواشناسی یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059476,
author = {حمیده افخمی and دستورانی, محمدتقی and حسین ملکی نژاد and محمدحسین مبین},
title = {بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پیش­ بینی خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، میانگین متحرک بارش، مدل­سازی، ایستگاه هواشناسی یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشکسالی ایستگاه یزد
%A حمیده افخمی
%A دستورانی, محمدتقی
%A حسین ملکی نژاد
%A محمدحسین مبین
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]