سومین کنفرانس مدیریت منابع ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , محمدعلی حکیم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان پرداخته است. تمرکز البته روی آلوده شدن آب قنات ها است که امروزه علاوه بر خشک شدن قناتها در سالهای اخیر به عنوان دومین معضل قناتها به ویژه در مناطق نزدیک شهرها می باشد. جهت انجام تحقیق از پنج رشته قنات در محل مظهر و نیز محل رسیدن به اراضی کشاورزی و همچنین در طول مسیر قنات در داخل شهرها نمونه برداری آب صورت گرفت و در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشگاه و نیز یافتن منابع آلوده کننده، وضعیت کلی حاکم بر این منابع آبی به همراه عوامل تهدید کننده آنها از نظر زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, قنات, آلودگی آب, دشت یزد-اردکان, فاضلاب, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059488,
author = {دستورانی, محمدتقی and محمدعلی حکیم زاده},
title = {بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قنات، آلودگی آب، دشت یزد-اردکان، فاضلاب، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زیست محیطی منابع آب در حوزه دشت یزد-اردکان
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدعلی حکیم زاده
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع ایران
%D 2008

[Download]