دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیدسعید سجادی , مهدی خجسته پور , حسن عاقل , محمدرضا بیاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برنامه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور نپرداختن به نظام بهره برداری مناسب برای استفاده بهینه از ماشین، کاهش درجه مکانیزاسیون عملیات های حساس و دقیق زراعی ، استفاده غیرحرفه ای از تراکتور ، مصرف بیشتر سوخت و انرژی، افزایش شدت فرسایش منابع ، کاهش بهره وری نهاده ها و درنهایت کاهش بازده مکانیزاسیون کیلوگرم تولید به ازای هر اسب بخار را در پی خواهد داشت. این تحقیق برای دستیابی به روش مناسب بهره برداری از ماشین کشاورزی با مقایسه شاخص های فنی و اقتصادی و اجتماعی شرکتهای موفق و ناموفق ، علل عدم موفقیت شرکتهای خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها مؤید این واقعیت هستند که واحدهای خدمات مکانیزاسیون در قالب شراکت افراد به لحاظ ضعف فرهنگ تعاون و همکاری اغلب با شکست مواجه شده اند ، همچنین مشخص گردید متغیرهای نسبت سود به سرمایه متأثر از نرخ خدمات ماشینی، داشتن ماشین ها و ادوات متنوع و جدید، مهارت کاربران ماشین رابطه مثبت و معنی داری با موفقیت و تداوم فعالیت تشکل های مکانیزاسیون دارند. با استناد به یافته های فوق برای استان خراسان رضوی واحدهای حقیقی خدمات مکانیزاسیون با مدیریت کاربران حرفه ای نسبت به تشکلهای حقوقی اولویت دارند البته اصلاح نرخ خدمات ماشینی متناسب با هزینه های آن متضمن تداوم فعالیت واحدهای مکانیزاسیون می باشد.

کلمات کلیدی

, شرکت خدمات مکانیزاسیون , ماشین ها و ادوات کشاورزی , مقایسه تشکل ها , نظام بهره برداری , الگوی موفق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059489,
author = {سجادی, سیدسعید and خجسته پور, مهدی and عاقل, حسن and بیاتی, محمدرضا},
title = {مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شرکت خدمات مکانیزاسیون ، ماشین ها و ادوات کشاورزی ، مقایسه تشکل ها ، نظام بهره برداری ، الگوی موفق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی
%A سجادی, سیدسعید
%A خجسته پور, مهدی
%A عاقل, حسن
%A بیاتی, محمدرضا
%J دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]