هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2007-02-13

عنوان : ( روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق سعی شده است کاربرد تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در حقیقت در این بررسی به استناد چهار پروژه تحقیقاتی که توسط نگارنده طی چند سال گذشته با استفاده از این روش در زمینه مدلسازی جریان رودخانه ای با اهداف مختلف ودر شرایط متفاوت به انجام رسیده سعی میشود کارایی این تکنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خصوصیات، مزایا و محدودیتهای آن در این زمینه (مدلسازی جریان رودخانه ای) گوشزد گردد. پروژه های تحقیقاتی مورد استناد در این خصوص عبارتند از: بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درشبیه سازی و پیش بینی جریانهای سیلابی در حوزه های فاقد آمارٍ؛ پیش بینی بهنگام سیل با بکارگیری مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی؛ بهینه سازی نتایج حاصل از یک مدل هیدرودینامیکی در پیش بینی جریان رودخانه توسط سیستم عصبی مصنوعی؛ و ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی.تواناییهای این تکنیک با توجه به ساختارهای مختلف آن و نیز طبیعت مسئله ای که به دنبال حل آن هستیم متفاوت میباشد. شبکه های عصبی دینامیک در بحث پیش بینی بهنگام کارایی بهتری دارد، در حالی که شبکه های پرسپترون چند لایه در ترکیب با نرم افزارهای دیگر نسبت به کاربرد تنهای آن بمراتب بهتر عمل میکند.

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی مصنوعی, مدلسازی جریان رودخانه, سیلاب, پیش بینی سیلاب, جریان رودخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059501,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها)},
booktitle = {هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2007},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی، مدلسازی جریان رودخانه، سیلاب، پیش بینی سیلاب، جریان رودخانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها)
%A دستورانی, محمدتقی
%J هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2007

[Download]