همایش شیرین سازی آب دریا , 2008-02-16

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف شوری زدایی آبهای نامتعارف )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , محمدحسن رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف شوری زدایی آبهای نامتعارف پرداخته است. نتایج حاصل نشان میدهد که هزینه آب تولید شده توسط روشهای RO، و MED و MVC و MSF به ترتیب حدود 0.8، 0.86، 0.92 و 0.96 دلار بر متر مکعب می باشد. همچنین هزینه تولید آب شیرین در دستگاههایی که با انرژی حاصل از راکتورهای هسته ای کار می کنند به مراتب کمتر از سایر دستگاههای شوری زدایی که با انرژی های دیگر مانند سوختهای فسیلی و الکتریسیته کار می کنند می باشد.

کلمات کلیدی

, شوری زدایی, هزینه, اسمز معکوس, پخش چندمرحله ای, فشرده سازی بخار, انرژی راکتورهای هسته ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059505,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and محمدحسن رحیمیان},
title = {ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف شوری زدایی آبهای نامتعارف},
booktitle = {همایش شیرین سازی آب دریا},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شوری زدایی، هزینه، اسمز معکوس، پخش چندمرحله ای، فشرده سازی بخار، انرژی راکتورهای هسته ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روشهای مختلف شوری زدایی آبهای نامتعارف
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدحسن رحیمیان
%J همایش شیرین سازی آب دریا
%D 2008

[Download]