سیزدهمین کنفرانس امار ایران , 2016-08-23

عنوان : ( رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد )

نویسندگان: زهرا بهدانی , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از زمینه های مشترک بین علم آمار و اقتصادی بحث تحلیل نا براری بین درامد و ثروت است . نوزیع عادلانه درامد یکی از وظایف مهم دولت است ،بحث قابلیت اعتماد از جمله مباحث آمار است که برای هر نوع سلیقه و ضرورتهای علمی مطلبی ارزنده دارد و کاربردهای متنوعی دهد که معیارهای هر نابرابری و معیارهای سنجش قابلیت اعتماد این امکان را به محقق نیز می دهد . بررسی ارتباط بین شاخص های نابراری و معیار سنجش قابل اعتماد این امکان را به محقق می دهد که یک از دو مفهوم را برای بررسی مفهوم دیگر به کار بگیرد. در این مقاله ارتباط برخی از مفاهیم قابلیت اعتماد به ویژه زمان کل آزمون را با معیارهای سنجش نابرابری اقتصادی با محوریت منحنی لورنتس مورد بررسی قرار می دهیم. ضمن معرفی کارهای انجام شده به دنبال مفاهیم و روابط جدید بین آنها می باشیم. در نهایت برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با مفاهیم و روابط ارائه شده به دنبال یافتن نتایج عددی و بحث های کاربردی می باشیم.

کلمات کلیدی

, منحنی لورنتس, ضریب جینی, زمان کل آزمون, شاخص بن فرونی و شاخص زنگا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059537,
author = {بهدانی, زهرا and محتشمی برزادران, غلامرضا and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس امار ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {منحنی لورنتس، ضریب جینی، زمان کل آزمون، شاخص بن فرونی و شاخص زنگا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد
%A بهدانی, زهرا
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J سیزدهمین کنفرانس امار ایران
%D 2016

[Download]