پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (117-137)

عنوان : ( اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط کسب ‌و ‌کار امروزی پیوسته در حال تغییر است و اداره این تغییر جهت انطباق با آینده توأم با عدم اطمینان چالشی است که انعطاف‌پذیری را برای زنجیره تأمین ضروری می‌سازد. این تحقیق به معرفی روش اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری بر اساس تئوری سیستم‌های خاکستری اشاره دارد. برای این منظور انعطاف‌پذیری شرکت خودروسازی آلفا که در صنعت خودرو ایران فعالیت می‌کند، اندازه‌گیری شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که مشکلات بخش توزیع و محدودیت‌های منبع‌یابی جدی‌ترین نقاط آسیب‌پذیری هستند که شرکت خودروسازی آلفا را تهدید می‌کنند. بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه‌ای مناسب از توانمندی‌ها، جهت بهبود قابلیت ارتجاعی خود برنامه‌ریزی نماید. همچنین اثربخشی، انعطاف‌پذیری در تأمین و انعطاف‌پذیری دراجرای سفارش به عنوان سه توانمندی مهم شرکت خودروسازی آلفا شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, انعطاف‌پذیری, تئوری سیستم‌های خاکستری, نقاط ضعف, توانمندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059552,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری},
journal = {پژوهش های مدیریت در ایران},
year = {2016},
volume = {19},
number = {4},
month = {February},
issn = {2332-200x},
pages = {117--137},
numpages = {20},
keywords = {انعطاف‌پذیری، تئوری سیستم‌های خاکستری، نقاط ضعف، توانمندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری انعطاف پذیری زنجیره تامین با استفاده از تئوری سیستم های خاکستری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J پژوهش های مدیریت در ایران
%@ 2332-200x
%D 2016

[Download]