اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی , 2016-02-24

عنوان : ( دلایل شکست کسب و کارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرینی )

نویسندگان: مریم رحمان نیا , امیر محمد فکور ثقیه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در سراسر جهان تغییرات جمعیت،فناوری، تورم، بیکاری و عدم توسعه یافتگی و دیگر عوامل محیطی جامعه بشری را بسیار متفاوت از گذشته تغییر داده و چالشها و فرصت های جدیدی پیش رو نهاده است. بین واکنش ها و پاسخ هایی که به این نیروهای در حال تغییر داده شده است. تاکید بسیاری در کار آفرینی از ناحیه دولتها، سازمان ها و افکار عمومی وجود دارد و به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد میشود. از این منظر کار آفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان پدیده نوین و نقش موثری در تولید و پیشرفت کشور ها یا فته است، به طوریکه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای عامل کلیدی است از این رو تضمی حیات وبقاء کشورها نیازمند نو اوری، ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید است.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, شکست کسب و کارهای کارآفرینانه, دیده با جهانی کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059553,
author = {رحمان نیا, مریم and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {دلایل شکست کسب و کارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرینی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کارآفرینی، شکست کسب و کارهای کارآفرینانه، دیده با جهانی کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دلایل شکست کسب و کارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرینی
%A رحمان نیا, مریم
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
%D 2016

[Download]