نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا )

نویسندگان: کامران فانی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مطرح در مکانیک خاک، خاکهای غیر اشباع میباشد. به خصوص، در کشورهایی مانند ایران با سطح آب زیرزمینی پایین، این مساله اهمیت خاصی پیدا میکند. در این تحقیق به مسأله تراوش در خاکهای غیراشباع پرداخته شده است. به این صورت که تحلیلها به صورت عددی و به روش اجزاء محدود انجام شده است. ابتدا فرمولبندی مساله استخراج شده، سپس برنامه ای برای حل آن نوشته شده و در نهایت به حل یک مسأله واقعی پرداخته شده است. مقایسه بین نتایج عددی مختلف و نتایج عددی با آزمایشگاهی، اهمیت در نظر گرفتن فاز هوا (تحلیل دو فاز) و نکاتی در زمینه چگونگی مدلسازی عددی آن را در تحلیل تراوش غیراشباع نموده است.

کلمات کلیدی

, خاک غیراشباع, تحلیل عددی, تراوش, فاز هوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059564,
author = {فانی, کامران and ابریشمی, سعید},
title = {تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خاک غیراشباع، تحلیل عددی، تراوش، فاز هوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا
%A فانی, کامران
%A ابریشمی, سعید
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]