کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی , 2016-06-02

عنوان : ( مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید )

نویسندگان: سید حمید رضا میرانوری بایگی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی عددی سه بعدی تاثیر مسلح سازی با در نظر گرفتن اندر کنش بین چشمه ای خاک و ژئوگرید در پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای، به وسیله نرم افزار ABAQUS پرداخته شد. بدین منظور ابتدا صحت کارکرد نرم افزار با مطالعات آزمایشگاهی بررسی شده و سپس تاثیر پارامتر های نسبت عمق قرار گیری لایه ژئوگرید (u/B) و همچنین سختی لایه ژئوگرید در افزایش ظرفیت باربری پی نواری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله با مفاهیم بیان شده توسط محققین دیگر مقایسه گردیده است و سپس مقادیر بهینه هر عامل جهت مدلسازی معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, مسلح سازی, ژئوگرید, پی نواری, اندرکنش خاک و ژئوگرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059565,
author = {سید حمید رضا میرانوری بایگی and ابریشمی, سعید},
title = {مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسلح سازی، ژئوگرید، پی نواری، اندرکنش خاک و ژئوگرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید
%A سید حمید رضا میرانوری بایگی
%A ابریشمی, سعید
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
%D 2016

[Download]