حسابدار, دوره (29), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (29-30)

عنوان : ( موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنانکه در ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه(1390-94) تصریح شده است هدف اصلی از الزامی کردن اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت ها افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت و عملیات آن ها بوده است. امری که در نهایت می تواند باعث تسهیل در دستیابی به اهداف برنامه، از جمله رشد مناسب اقتصادی شود. در عمل، مشکلات متعددی باعث شده به رغم الزام مذکور، حسابرسی عملیاتی در بسیاری از شرکت ها اجرایی نشود. هدف از نگارش این مقاله، شناخت این عوامل و مشکلات بوده به منظور طرح ریزی اقدامات لازم برای برطرف ساختن آن ها و اجرای کامل حسابرسی عملیاتی در تمامی شرکت های مشمول است.

کلمات کلیدی

, حسابرسی عملیاتی, موانع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059581,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی},
title = {موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران},
journal = {حسابدار},
year = {2016},
volume = {29},
number = {10},
month = {January},
issn = {1735-0530},
pages = {29--30},
numpages = {1},
keywords = {حسابرسی عملیاتی، موانع اجرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%J حسابدار
%@ 1735-0530
%D 2016

[Download]