پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01

عنوان : ( شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: سیدعلی صحاف , جواد خرمّی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ی

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059603,
author = {صحاف, سیدعلی and خرمّی مقدم, جواد},
title = {شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی)},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {یی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی)
%A صحاف, سیدعلی
%A خرمّی مقدم, جواد
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک
%D 2016

[Download]