پیشرفت های حسابداری, دوره (3), شماره (70), سال (2016-9) , صفحات (25-48)

عنوان : ( بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران )

نویسندگان: سیمین پورساسان , رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی فرضیه­های چسبندگی هزینه‌هاست. به همین منظور تعداد 775 سال- شرکت پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی سال 1385 تا 1392 بررسی شده‌اند. این تحقیق با تمرکز بر نظریه­های تأخیر در تعدیل هزینه و تصمیمات سنجیده و انگیزه‌ی شخصی مدیران، سعی دارد مناسب­‌ترین نظریه را در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کند. نتایج بررسی نظریه‌ی تأخیر در تعدیل هزینه حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینه­ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد. نتایج بررسی تصمیمات سنجیده نشان می‌دهد که چسبندگی هزینه­ها در شرکت­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تابع تصمیمات مدیران ­نیست. نتایج بررسی نظریه‌ی انگیزه‌های شخصی مدیران، بیانگر آن است که انگیزه­های شخصی مدیران در کاهش چسبندگی هزینه­ها اثری معنی‌دار ندارد؛ بنابراین نظریه‌ی تأخیر در تعدیل هزینه درخصوص چسبندگی هزینه­ها در بورس اوراق بهادار تهران، از توان توضیح بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

چسبندگی هزینه‌ها؛ نظریه‌ی تأخیر در تعدیل هزینه؛ نظریه‌ی تصمیمات سنجیده؛ انگیزه‌های شخصی مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059604,
author = {پورساسان, سیمین and حصارزاده, رضا},
title = {بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2016},
volume = {3},
number = {70},
month = {September},
issn = {2008-9988},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {چسبندگی هزینه‌ها؛ نظریه‌ی تأخیر در تعدیل هزینه؛ نظریه‌ی تصمیمات سنجیده؛ انگیزه‌های شخصی مدیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران
%A پورساسان, سیمین
%A حصارزاده, رضا
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2016

[Download]