دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29

عنوان : ( بررسی اهمیت و میزان فضای سبز شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی کلاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای سبز عبارت است از بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است. مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکرد زیست محیطی آن است که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعة انسانی معنی دار کرده است و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شود. از حدود 2778 هکتار فضای سبز شهر مشهد، 1258 هکتار آن زیر نظر شهرداری، 820 هکتار زیر نظر آستان قدس رضوی و 700 هکتار زیر نظر سازمان پارکها اداره می شود. متوسط سرانة فضای سبز شهر مشهد در حدود 7 متر مربع می باشد که منطقة 7 آن دارای بیشترین سرانه و مناطق 6و5و1 به ترتیب کمترین سرانه را دارند.

کلمات کلیدی

, مشهد, فضای سبز, جنگل و مرتع, جمعیت, سرانه فضای سبز, آلودگی محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059636,
author = {کلاهی, مهدی},
title = {بررسی اهمیت و میزان فضای سبز شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی فضای سبز شهری},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مشهد، فضای سبز، جنگل و مرتع، جمعیت، سرانه فضای سبز، آلودگی محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اهمیت و میزان فضای سبز شهر مشهد
%A کلاهی, مهدی
%J دومین همایش ملی فضای سبز شهری
%D 2005

[Download]