فقه و اصول, دوره (44), شماره (90), سال (2012-12) , صفحات (65-84)

عنوان : ( بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می‌باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه‌ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه‌ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می‌باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می‌توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه‌هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می‌نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می‌باشد؛ مورد پذیرش قرار داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه‌ی اهدای عضو نیز بهره برد.

کلمات کلیدی

, جنایت, قصاص نفس, اهدای عضو, اولیای دم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059669,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and ساداتی, سیدمحمدجواد},
title = {بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو},
journal = {فقه و اصول},
year = {2012},
volume = {44},
number = {90},
month = {December},
issn = {2008-9139},
pages = {65--84},
numpages = {19},
keywords = {جنایت، قصاص نفس، اهدای عضو، اولیای دم، مماثلت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A ساداتی, سیدمحمدجواد
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2012

[Download]