سومین همایش بین المللی نظام بین الملل،تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران , 2016-11-21

عنوان : ( تحلیل بحران سوریه و نقش آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : بیش از پنج سال از زمان ایجاد بحران و جنگ داخلی در سوریه می گذرد و با وجود تخریب بخش اعظم زیر ساخت های حیاتی و شهری، کشته و معلول شدن هزاران نفر، آوراگی دهها هزار نفر از مردم مسلمان سوریه هنوز هم چشم انداز صلح و ثبات برای این کشور اسلامی متصور نیست. واقعیت این است که سوریه به ویژه در شرائط فعلی، از حیث وزن و منزلت ژئوپلیتیکی چندان جایگاه مهمی در سطح منطقه ای ندارد، لیکن به طور قطع سرنوشت آن در تغییر نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و با میزانی کمتر نظام ژئوپلیتیک جهانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر از منظر ژئوپلیتیکی بخواهیم بحران سوریه و بازیگران دخیل در آن را مورد بررسی قرار دهیم، حداقل سه سطح تحلیل برای آن قابل طرح است. رقابت ژئوپلیتیکی در سطح قدرت های جهانی و در راس آنها آمریکا و روسیه، در سطح منطقه ای در قالب رقابت ژئوپلیتیکی ایران،عربستان، ترکیه، عراق و ...و در سطح ملی و فرو ملی که سطح عملیاتی است و بازیگران داخلی که به نوعی نماینده گان دو گروه اول هستند در آن حضور دارند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر به تحلیل ژئوپلیتیکی بحران سوریه بپردازد. از اینرو بحران سوریه از منظر رفتار بازیگران و منافع آنها در سطح جهانی، منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین نقش و تاثیری که سرنوشت سوریه در نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و تا حدی جهانی دارد مورد واکاوی و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نظام ژئوپلیتیک, بحران, سوریه, بازیگران, منطقه , جهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059671,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیل بحران سوریه و نقش آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای},
booktitle = {سومین همایش بین المللی نظام بین الملل،تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظام ژئوپلیتیک، بحران، سوریه، بازیگران، منطقه ، جهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل بحران سوریه و نقش آن در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای
%A زرقانی, سیدهادی
%J سومین همایش بین المللی نظام بین الملل،تحولات منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران
%D 2016

[Download]