مهندسی مکانیک, دوره (25), شماره (108), سال (2016-12) , صفحات (9-22)

عنوان : ( نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سیده فاطمه نبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت، پیشرفت دانش و فناوری و در نتیجه بالارفتن نیاز به انرژی، استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از جمله مهمترین مسائل پیش رو محسوب می‌شود. از جملة این انرژی‌ها، انرژی اکوستیکی است. با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته می­توان دریافت که بررسی این امر به‌صورت تفکیک‌شده کمک شایانی به این طرح خواهد کرد. در این مقاله سعی شده است مروری جامع و کامل بر مبحث انرژی اکوستیکی ارائه شود. امکان استفاده از انرژی اکوستیکی ناشی از منابع آلودگی صوتی مانند موتورتوربوفن و هواپیما به‌منظور استفاده در ریزپردازشگرهای کم‌قدرت نظیر سمعک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پس از شرح مکانیکی برداشت‌کننده اکوستیکی، به بررسی ساختار رزوناتورها، ترانسدیوسرها و انواع آنها پرداخته می‌شود. در پایان، به جهت کاربردی نمودن مباحث، نمونه‌ آزمایش‌های صورت‌گرفته بیان و دلیل به حاشیه رفتن این طرح بحث خواهد شد.

کلمات کلیدی

انرژی اکوستیکی؛ برداشت‌کننده؛ رزوناتور؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059673,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and نبوی, سیده فاطمه},
title = {نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2016},
volume = {25},
number = {108},
month = {December},
issn = {1605-9719},
pages = {9--22},
numpages = {13},
keywords = {انرژی اکوستیکی؛ برداشت‌کننده؛ رزوناتور؛ ترانسدیوسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی بر برداشت انرژی اکوستیکی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A نبوی, سیده فاطمه
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2016

[Download]