دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19

عنوان : ( مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR )

نویسندگان: جواد کریمی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مطرح در مهندسی ژئوتکنیک، بهسازی خاک یعنی اصلاح یک یا چند خاصیت مکانیکی خاک میباشد. در سالهای اخیر اضافه کردن برخی از مواد ضایعاتی به خاک برای تثبیت خاک ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این مواد شیشه میباشد. نتایج آزمایشهای پیشین نشان داده که افزودن شیشه خرد شده به خاک میتواند باعث بهبود خصوصیات مهندسی خاک شود. لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمایش تراکم، رطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر برای درصدهای مختلف شیشه بدست آمده است و در مرحله بعد آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا (CBR) انجام شده است. نتایج این آزمایشها منجر به تعیین درصد بهینه خرده شیشه برای بهبود خواص خاک شده است.

کلمات کلیدی

, خرده شیشه, خاک ریزدانه, ظرفیت باربری, CBR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059692,
author = {کریمی, جواد and ابریشمی, سعید},
title = {مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خرده شیشه، خاک ریزدانه، ظرفیت باربری، CBR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR
%A کریمی, جواد
%A ابریشمی, سعید
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]