دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری , 2016-05-19

عنوان : ( طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری )

نویسندگان: مجید زرندی , سعید ابریشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیرغم مطالعات صورت گرفته در زمینه جداگرهای لرزه ای، هنوز جمع بندی در خصوص استفاده از آن در سازه های متعارف یعنی سازه های با تعداد طبقات محدود حاصل نشده است. لذا در این تحقیق به مطالعه اثر جداساز لرزه ای به لحاظ شرایط نیرویی، عملکردی و اقتصادی بر یک سازه متعارف یعنی چهار طبقه منظم با تکیه گاه مفصلی و مهاربند همگرا پرداخته خواهد شد. بدین منظور مساله اندرکنش دینامیکی چنین سازه ای با خاک های با شرایط مختلف (بر اساس تغییرات سرعت انتشار موج برشی در لایه ها) برای دو حالت وجود یا عدم وجود جداساز لرزه ای به روش عددی بررسی خواهد شد. نتایج تحلیل مورد اشاره به طراحی سازه بر اساس ضوابط آئین نامه و در نهایت مقایسه سازه در دو حالت با و بدون وجود جداساز به لحاظ وضع نیروها، عملکرد و اقتصاد طرح کمک نموده که حدود توصیه پذیری استفاده از این جداسازها را برای چنین سازه هایی بررسی خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, جداساز لرزه ای, سطح عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059693,
author = {مجید زرندی and ابریشمی, سعید},
title = {طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداساز لرزه ای، سطح عملکردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری
%A مجید زرندی
%A ابریشمی, سعید
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2016

[Download]