همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , 2016-11-24

عنوان : ( تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مراکز عمده جمعیتی و به‌ویژه کلان‌شهرها، به دلیل تمرکز مراکز و زیرساخت‌های جمعیتی، اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، خدماتی و رفاهی نقش مهمی در تداوم حیات و بقای ملی هر کشور دارند و ازاین‌رو حفاظت از این مراکز و زیرساخت‌ها نقش و جایگاه مهمی در استراتژی‌های ملی کشورها دارد. در یک نگرش کلان، عوامل و متغیرهای طبیعت پایه و انسان‌محور دو منبع تهدید برای این‌گونه مراکز و زیرساخت‌ها محسوب می‌شود. به‌طورقطع، توجه به اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل، در مکان گزینی، طراحی و ساخت این‌گونه مراکز و زیرساخت‌های شهری می‌تواند تا حد زیادی هزینه‌های جانی، مادی و معنوی ناشی ازاین‌گونه تهدیدات را کاهش دهد. کلان‌شهر رشت به‌عنوان بزرگ‌ترین هسته و مرکز جمعیتی استان گیلان، بیشترین تمرکز نیروی انسانی، سرمایه، زیرساخت‌ها و تأسیسات اقتصادی و زیربنایی را دارا است، ازاین‌رو برای کاهش تهدیدات لازم است تأسیسات و زیرساخت‌های شهری آن از منظر اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر درصدد بررسی وضعیت آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت‌های شهری کلان‌شهر رشت می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تهدید, پدافند غیرعامل, زیرساخت شهری, رشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059700,
author = {زرقانی, سیدهادی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت},
booktitle = {همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تهدید، پدافند غیرعامل، زیرساخت شهری، رشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید برکلانشهر رشت
%A زرقانی, سیدهادی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
%D 2016

[Download]