پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2016-11-08

عنوان : ( تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم )

نویسندگان: مجتبی جعفری , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مصطفی میرجلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قدیمی ترین و رایج ترین فرآیندها به منظور اِعمال پوشش های فلزی بر روی فولاد، غوطه وری گرم است. در این تحقیق از آهن خالص به عنوان زیرلایه و مذاب آلومینیم خالص و آلیاژی به عنوان حمام غوطه وری، در دماهای 700، 750 و 800 درجه سانتی گراد برای زمان های مختلف استفاده شده است. از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی (SEM) به منظور شناسایی و محاسبه ضخامت ترکیبات بین فلزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که فاز عمده تشکیل دهنده ترکیبات بین فلزی، فاز Fe2 Al5 می باشد. این فاز به صورت ستونی رشد کرده و فصل مشترک زبانه ای شکل با زیرلایه تشکیل می دهد. با افزایش درصد سیلیسیم در حمام مذاب، ضخامت ترکیب بین فلزی کاهش پیدا کرده و فصل مشترک زبانه ای شکل کاهش یافته و نهایتاً از بین می رود و فصل مشترک صاف و همواری را با زیرلایه به وجود می آورد. همچنین افزایش دما و زمان غوطه وری، سبب افزایش ضخامت ترکیب بین فلزی و مورفولوژی زبانه ای شکل فصل مشترک آن با زیرلایه می شود.

کلمات کلیدی

, غوطه وری داغ, آلومینایزینگ, ترکیب بین فلزی, سیلیسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059719,
author = {جعفری, مجتبی and وحدتی خاکی, جلیل and باباخانی, ابوالفضل and میرجلیلی, مصطفی},
title = {تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {غوطه وری داغ، آلومینایزینگ، ترکیب بین فلزی، سیلیسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم
%A جعفری, مجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A باباخانی, ابوالفضل
%A میرجلیلی, مصطفی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2016

[Download]