پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (45), سال (2016-12) , صفحات (71-88)

عنوان : ( ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث )

نویسندگان: رضا فتوحی راد , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی‌کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه‌ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه‌ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می‌توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده‌ی از این راه‌حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه‌ی خسارت از متعهد بهره گیرد.

کلمات کلیدی

, نقض تعهد قراردادی, شخص ثالث, مسؤولیت مدنی, الزام به اجرای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059722,
author = {فتوحی راد, رضا and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث},
journal = {پژوهش های فقه و حقوق اسلامی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {45},
month = {December},
issn = {1735-7233},
pages = {71--88},
numpages = {17},
keywords = {نقض تعهد قراردادی، شخص ثالث، مسؤولیت مدنی، الزام به اجرای تعهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث
%A فتوحی راد, رضا
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
%@ 1735-7233
%D 2016

[Download]