پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (24), شماره (30), سال (2016-6) , صفحات (55-87)

عنوان : ( مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، استنباط مبانی، اصول و روش‌های تربیت شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام با نظر به مسائل و مشکلات زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف از روش استنتاجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش از دید هستی شناختی ناظر بر این است که طبیعت، ماهیتی از اویی و به سوی اویی دارد. سراسر طبیعت کلمة الله است. یگانگی و وحدت بین انسان و طبیعت حاکم است. طبیعت قدسی است. طبیعت بر نظام احسن مبتنی است. ساختار طبیعت بر عدالت مبتنی است و حیات فراگیر است. براساس این مبانی درباره طبیعت، تأویل و تفسیر، تقویت توجه به وحدانیت انسان و طبیعت، احترام به طبیعت به عنوان موجودی مقدس و ... ارائه شده است. بر پایۀ این اصول، روش‌هایی همچون ایجاد نگرش توجه توأمان به ارزش ابزاری و معنوی طبیعت، ایجاد نگرش به مطالعۀ طبیعت به عنوان جلوه‌های الهی، گذر از حجاب طبیعت، هم‌سخنی انسان و طبیعت، تقویت رفتارهای سازگار با طبیعت، احیای پیوند بین علم و معنویت، قداست بخشی به پرورش گیاهان و ... برای تربیت شهروند زیست محیطی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, شهروند زیست محیطی, مبانی, اضول و روش های تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059733,
author = {محمدشریف طاهرپور and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and خسرو باقری and نقی زاده, حسن},
title = {مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2016},
volume = {24},
number = {30},
month = {June},
issn = {2251-6972},
pages = {55--87},
numpages = {32},
keywords = {محیط زیست، شهروند زیست محیطی، مبانی، اضول و روش های تربیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام
%A محمدشریف طاهرپور
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A خسرو باقری
%A نقی زاده, حسن
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2016

[Download]