تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (13), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (65-95)

عنوان : ( جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان )

نویسندگان: بی بی زینب طلوع هاشمی , سیدکاظم طباطبائی پور , مهدی جلالی , سیدمحمد امام زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیدگاه محدثان عوامل گوناگونی در پذیرش روایات راویان دخیل است که آسیب در هر یک از آن ها می تواند منجر به تردید در پذیرش روایات راوی گردد. گرچه در شرایطی خاص میتوان از برخی از آسیب های وارد سشده بر متن یا سند روایات چشم پوشی نموده و به صحت آن ها حکم نمود ، اما دروغ گویی و اشتهار راوی به بدعت گذاری به سبب خلل جدی که در عدالت راوی وارد می سازند ، از جمله عواملی هستند که از دیدگاه حدیث پژوهان فریقین بدون هیچ استثنایی منجر به سقوط قطعی روایات راوی از حجیت می گردند. در این مقاله با تامل در شواهد و توصیف هایی که در کلام پیشوایاتپن معصوم (ع) درباره راویان بیان گشته و نیز بررسی اقوال دانشمندان علم رجال ، این فرضیه به اثبات رسیده است که دو عامل دروغ گویی و بدعت گذاری در میان گستره راویان حدیث شیعی ، بیش از همه در غالیان نمود داشته و اشتهار غالیان به این دو امر از مهمترین دلایل جرح آنان بوده است.

کلمات کلیدی

, غلو, کذب, بدعت گذاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059757,
author = {طلوع هاشمی, بی بی زینب and طباطبائی پور, سیدکاظم and جلالی, مهدی and امام زاده, سیدمحمد},
title = {جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2016},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-2681},
pages = {65--95},
numpages = {30},
keywords = {غلو، کذب، بدعت گذاری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان
%A طلوع هاشمی, بی بی زینب
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A جلالی, مهدی
%A امام زاده, سیدمحمد
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2016

[Download]