کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد، حسابداری وعلوم انسانی در آغاز هزاره سوم , 2016-11-10

عنوان : ( بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری )

نویسندگان: مجید آسمانی , محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است. این تحقیق در زمینه تحقیقات کاربردی است و روش مورد نظر برای آن توصیفی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) است. در مدل های¬ تحقیق از اطلاعات شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1393 استفاده شد. اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه درسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری به کمک Excel طبقه بندی و به کمک نرم افزار R مورد آنالیز و تحلیل واقع و برای برآورد مدل تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره استفاده ¬شد. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: شرکت های با هزینه نمایندگی بالا، حساسیت های بالاتر از سرمایه گذاری بیشتر از حد نسبت به جریان نقدی آزاد را از خود نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, هزینه نمایندگی, جریان نقد آزاد, کارایی سرمایه‌گذاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059767,
author = {مجید آسمانی and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری},
booktitle = {کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد، حسابداری وعلوم انسانی در آغاز هزاره سوم},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هزینه نمایندگی، جریان نقد آزاد، کارایی سرمایه‌گذاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری
%A مجید آسمانی
%A عباس زاده, محمدرضا
%J کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد، حسابداری وعلوم انسانی در آغاز هزاره سوم
%D 2016

[Download]