اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی , 2016-09-28

عنوان : ( "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در ادبیات فرانسه نام آندره ژید از شهرت بسزایی برخوردار است. این شخصیت بزرگ ادبی که رمان‌نویس، مقاله‌نویس و نمایشنامه‌نویس هم هست، در پدید آوردن برخی از آثار بزرگ خود تحت تاثیر ادبیات غنی فارسی بوده است. آندره ژید ابتدا از طریق گوته شاعر بزرگ آلمانی با ادبیات فارسی و به خصوص حافظ، خیام و سعدی آشنا می شود و سپس به جهت آشنایی بیشتر با ادبیات فارسی به ترجمه هایی دیگر از زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسه روی می آورد تا این دنیای ژرف و غنی را بیشتر بشناسد. نویسنده این مقاله ابتدا به بررسی زندگی آندره ژید و تاثیر شگرف او و نوشته هایش در سالهای بعد از جنگ جهانی می پردازد سپس به تاثیر پذیری آندره ژید از ادبیات فارسی پرداخته و نگاه تیز بین او را نسبت به ادبیات فارسی بررسی می کند و با نگاهی تطبیقی زوایای موجود در آن را آشکار می سازد. کتاب مائده های زمینی که شوق و ذوق به زندگی را ستایش می کند و لحظه های زیبای زندگی را می ستاید از کتاب مقدس، نوشته ها و یادداشت های شاعر و فیلسوف بزرگ آلمانی نیچه و همچنین ادبیات فارسی و مشرق زمین تاثیر پذیرفته است. نویسنده مقاله در پایان، نتایج این بررسی تطبیقی را نشان می دهد و تاثیر پذیری آندره ژید از ادبیات فارسی را نمایان می سازد. از آن جمله می توان به واژگان بسیاری که در مائده های زمینی و ادبیات فارسی به خصوص اشعار حافظ مشترک است، اشاره کرد؛ واژه هایی مانند "مستی"، "عشق" ، "شور" و "شوق".

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, ادبیات فرانسه, ادبیات فارسی, آندره ژید, ایران و فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059768,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {"ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادبیات تطبیقی، ادبیات فرانسه، ادبیات فارسی، آندره ژید، ایران و فرانسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی
%D 2016

[Download]