آموزه های فقه مدنی, شماره (13), سال (2016-7) , صفحات (79-102)

عنوان : ( واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام در فقه امامیه )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی , میثم شعیب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین المللی و سود آوری آن برای کشورها، به مانع مهمی که در تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار از منظر فقه اسلامی وجود دارد، توجه شده؛ این مانع، قاعده حرمت اعانه بر اثم است. برای اثبات عدم صدق این قاعده، نخست نظریه عدم تکلیف کفار به فروع ار خلال نقد و تحلیل ادله‏ی اقوال تقویت شده و آنگاه با پیوستن نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است؛ نتیجه این‏که حرمت اعانه بر اثم نمی¬تواند به عنوان مانعی بر سر راه ترانزیت کالاهای حرام به کفار شمرده شود.

کلمات کلیدی

, تجارت, ترانزیت, کالای حرام, تکلیف کفار, اعانه بر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059769,
author = {فخلعی, محمدتقی and احسان علی اکبری بابوکانی and شعیب, میثم},
title = {واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام در فقه امامیه},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2016},
number = {13},
month = {July},
issn = {2251-936x},
pages = {79--102},
numpages = {23},
keywords = {تجارت، ترانزیت، کالای حرام،تکلیف کفار، اعانه بر اثم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام در فقه امامیه
%A فخلعی, محمدتقی
%A احسان علی اکبری بابوکانی
%A شعیب, میثم
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2016

[Download]