سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی ومهندسی شیمی , 2016-09-23

عنوان : ( بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار )

نویسندگان: محمد براقوش رشخوار , غلامحسین ظهوری , مهران غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تکیفایر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی، کامپوزیت امولسیونی پلی آکریلیک / روزین استر به روش پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته و به صورت درجا (in-situ) با مقادیر مختلفی از روزین استر تهیه شد. بررسی ها نشان داد که با افزایش مقدار روزین استر، درصد تبدیل مونومر به طور پیوسته کاهش می یابد. هم چنین نتایج مربوط به مطالعه DLS (Dynamic Light Scattering)، برای تاثیر روزین استر بر اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات و هم چنین پتانسیل زتا (zeta potential) رزین های امولسیونی بررسی شد. با افزایش مقدار روزین استر اندازه ذرات افزایش چشمگیری را نشان داد، که این می تواند به دلیل سوسپانسیون روزین استر یا به عبارتی ذرات معلق آن در رزین امولسیونی باشد. هم چنین پتانسیل زتا به منظور تعیین پایداری کلوییدی رزین های حاصل نشان داد که با افزایش مقدار روزین استر پایداری کلوییدی در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, کوپلیمریزاسیون امولسیونی, چسب حساس به فشار, آکریلیک, روزین استر, پتانسیل زتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059795,
author = {براقوش رشخوار, محمد and ظهوری, غلامحسین and مهران غلامی},
title = {بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی ومهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوپلیمریزاسیون امولسیونی، چسب حساس به فشار، آکریلیک، روزین استر، پتانسیل زتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار
%A براقوش رشخوار, محمد
%A ظهوری, غلامحسین
%A مهران غلامی
%J سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی ومهندسی شیمی
%D 2016

[Download]