مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (21), شماره (70), سال (2017-5) , صفحات (19-46)

عنوان : ( نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی )

نویسندگان: زهرا حجازی , مقصود امین خندقی , سیدجواد قندیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، نیازسنجی رئوس مطالب برنامۀ درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی برای فراهم آوردن زمینۀ بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیئت علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی بوده است. روش: این پژوهش از نیازسنجی با رویکرد کیفی و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌مند شده است. داده‌ها به منظور شناسایی رویکرد آگاهان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و تعیین رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان بررسی و تحلیل شدند. یافته‌ها: رویکرد اغلب آگاهان کلیدی، غرب‌گزین بود. سرفصلهایی از سوی آنان برای فراهم‌آوردن زمینۀ نظریه‌پردازی عضو هیئت علمی پیشنهاد شد که کلیه سرفصلهای به دست آمده در چهار محور دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شدند. نتیجه‌گیری: اتخاذ چنین سرفصلهایی در این دوره‌ها می‌تواند تحولات قابل توجهی را ایجاد کند و عضو هیئت علمی شجاعت و اعتماد به‌نفس ایده‌پردازی در علوم انسانی را به دست می‌آورد. با عنایت به بهبود و تقویت نظریه‌پردازیبر اساس آموزه‌های دینی و نایل شدن به علوم انسانی اسلامی، مهم‌ترین دستاورد، پایان دادن به انحصارگرایی غربیان در علوم انسانی است

کلمات کلیدی

نیازسنجی؛ علوم انسانی اسلامی؛ رویکردهای علم دینی؛ نظریه‌پردازی؛ برنامۀ درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059817,
author = {حجازی, زهرا and امین خندقی, مقصود and قندیلی, سیدجواد},
title = {نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی},
journal = {مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی},
year = {2017},
volume = {21},
number = {70},
month = {May},
issn = {2322-5246},
pages = {19--46},
numpages = {27},
keywords = {نیازسنجی؛ علوم انسانی اسلامی؛ رویکردهای علم دینی؛ نظریه‌پردازی؛ برنامۀ درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی
%A حجازی, زهرا
%A امین خندقی, مقصود
%A قندیلی, سیدجواد
%J مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
%@ 2322-5246
%D 2017

[Download]