دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) )

نویسندگان: معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده است که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین مناطق مختلف جهان در بالاترین رده ها قرار گرفته است. بازده ی کلکتورهای خورشیدی وابستگی زیادی به شار تشعشع ورودی به آنها دارد. یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار بر روی میزان تشعشع دریافتی کلکتور خورشیدی زاویه انحراف آن نسبت به افق است. زیرا تغییر این زاویه سبب تغییر مقدار اشعه ای می شود که به سطح کلکتور می رسد. در این مقاله با استفاده از مدل ایزروتروپیک زاویه‎ی بهینه برای روزهای مختلف سال در مشهد محاسبه شده است. در نهایت نتایج نشان داد که در سیستم تک محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 16 % افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشیدی, زاویه انحراف, سیستم تک محوره, کلکتورهای خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059844,
author = {عبداله پور, معصومه and روحانی, عباس and گلزاریان, محمودرضا and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد)},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انرژی خورشیدی، زاویه انحراف، سیستم تک محوره، کلکتورهای خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد)
%A عبداله پور, معصومه
%A روحانی, عباس
%A گلزاریان, محمودرضا
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]