دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30

عنوان : ( توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX )

نویسندگان: محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه ی اخیر، مدیران در بخش کشاورزی از کامپیوترها و مدل های کامپیوتری پیچیده به منظور حل مسائل مختلف برنامه ریزی استفاده کرده اند. مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) مبتنی بر تجزیه ی یک مسئله به چندین مسئله ی کوچک (زیرمسئله) می باشد. تصمیم گیری چند معیاره زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ارزیابی شامل چندین متغیر بوده که به راحتی به واحدهای عددی قابل تبدیل شدن نیست. به منظور توسعه ی مدل تصمیم گیری در گام نخست متغیرهای ورودی به مدل برای چهار نوع تراکتور انتخاب شدند. این متغیرهای ورودی شامل: عملکرد PTO، عملکرد سه نقطه اتصال، و عملکرد مالبندی می باشد. تراکتورهای انتخاب شده نیز شامل: مسی فرگوسن 243، کیس مدل پوما180، نیوهلند TM155، و جان دیر 9320 می باشند. روش استفاده شده برای توسعه ی مدل روش DEX می¬باشد که مدلسازی با استفاده از نرم افزار DEX-I 4.0.1 توسعه یافته است. از جمله مزایای نرم افزار DEX-i ، ساده بودن کار با نرم افزار، دسترسی سریع و آسان به منوهای مختلف، نمایش گرافیکی به منظور درک بهتر اثر پارامترهای ورودی بر تصمیم بهینه ی نهایی می باشد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بهترین تراکتور از لحاظ فنی دو تراکتور جاندیر و کیس می باشند. مقادیر کیفی معیارهای انتخاب شده یعنی عملکرد PTO و عملکرد سه نقطه اتصال و عملکرد مالبندی برای تراکتور جاندیر به ترتیب: ضعیف، عالی، عالی و برای تراکتور کیس به ترتیب: خوب، عالی ، و عالی بدست آمد.

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری چند معیاره, حل مسائل در کشاورزی, مدل تصمیم گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059846,
author = {مهاجران, محمّد and گلزاریان, محمودرضا},
title = {توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تصمیم گیری چند معیاره، حل مسائل در کشاورزی، مدل تصمیم گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX
%A مهاجران, محمّد
%A گلزاریان, محمودرضا
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
%D 2016

[Download]