نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , 2016-05-26

عنوان : ( مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی )

نویسندگان: شایسته امینی , محمودرضا گلزاریان , اسمعیل محمودی , محمدحسین عباسپور فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت در زمینه انرژی باد باعث افزایش بازده انرژی توربینهای بادی، کاهش قیمت تمام شده انرژی باد و رشد سریع انرژی باد نسبت به سایر انرژیهای تجدیدپذیر در دهههای اخیر شده است. از طرفی ظرفیت کل انرژی بادی در جهان به 392 گیگاوات رسیده است، در حالی که انتظار میرود تا پایان سال 2015به 428گیگاوات برسد که این میزان توان نصب شده سالیانه در دنیا، نیازمند مطالعه و پیشبینی عملکرد توربینهای بادی در شرایط مختلف کارکرد میباشد. یکی از جنبه های تجزیه و تحلیل رفتار آیرودینامیکی یک توربین بادی، شبیهسازی آن در محیطهای عددی میباشد. این کار باعث خواهد شد تا هزینه های مربوط به مطالعه و بررسی رفتار توربین های بادی بدون نیاز به ساخت مدل واقعی توربین کاهش یابد. در این مقاله بطور خلاصه به مطالعه تئوریها و روشهای موجود در بررسی و پیشبینی عملکرد روتور توربین بادی محور افقی و بررسی روشهای مدلسازی توربینهای بادی محور افقی خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, توربین بادی, محور افقی, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059847,
author = {امینی, شایسته and گلزاریان, محمودرضا and اسمعیل محمودی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی},
booktitle = {نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک، توربین بادی، محور افقی، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی
%A امینی, شایسته
%A گلزاریان, محمودرضا
%A اسمعیل محمودی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
%D 2016

[Download]