سی امین کنفرانس بین المللی برق , 2015-11-23

عنوان : ( کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی غیر مستقیم به کمک مدولاسیون SVM بهبود یافته )

نویسندگان: ناصر محمدی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — در این مقاله کاهش ولتاژ مد مشترک به وسیله اصلاح مدولاسیون SVM در مبدل ماتریسی غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته شده است. چگونگی انتخاب بردارهای فعال مناسب و آرایش صحیح توالی سوئیچ زنی در پل اینورتری و یکسوکنندگی در مبدل IMC توصیف می شود. با روش SVM پیشنهادی پیک ولتاژ مد مشترک در مبدل IMC بدون هیچ تجهیزات اضافه ای به شکل قابل توجه ای کاهش می یابد. همچنین به کمک روش پیشنهادی تلفات سوئیچینگ مبدل نیز کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش SVM پیشنهادی موجب بهبود شکل موج های ورودی و خروجی و کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل IMC خواهد شد.

کلمات کلیدی

, مبدل ماتریسی غیر مستقیم, ولتاژ مد مشترک, مدولاسیون فضای برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059872,
author = {محمدی, ناصر and قاضی, رضا},
title = {کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی غیر مستقیم به کمک مدولاسیون SVM بهبود یافته},
booktitle = {سی امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل ماتریسی غیر مستقیم، ولتاژ مد مشترک،مدولاسیون فضای برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی غیر مستقیم به کمک مدولاسیون SVM بهبود یافته
%A محمدی, ناصر
%A قاضی, رضا
%J سی امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2015

[Download]