بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی , 2016-08-27

عنوان : ( تاثیر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته )

نویسندگان: غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059891,
author = {داوری نژاد, غلامحسین},
title = {تاثیر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته},
booktitle = {بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {سیاهدانه، رازیانه، گل جعفری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی
%D 2016

[Download]