سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2016-08-24

عنوان : ( تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر )

نویسندگان: مریم قاسمی , سودابه احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت تفاوت های موجود بین دهستان های مختلف در سطح شهرستان از نظر میزان برخورداری دارای مزایایی از جمله ایجاد آگاهی و شناخت از درجه توسعه یا میزان محرومیت، کاهش نابرابری های منطقه ای و ایجاد تعادل و توازن در سطح منطقه و تنظیم برنامه ها متناسب با شرایط و امکانات هر منطقه است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر در استان خراسن رضوی می باشد. در این پژوهش واحد تحلیل، دهستان بوده و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ارزیابی نابرابری توسعه با استفاده از روش موریس و ضریب ناموزون ویلیامسون به کمک نرم افزارهای Exel, SPSS ,GIS صورت گرفته است. در این مقاله با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 تعداد 59 شاخص در 9 بعد طراحی و مبنای ارزیابی سطح توسعه بین دهستان ها در سه سطح توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان بالاولایت با نمره 53.8 برخوردارترین دهستان و بررود با 34.2 محرومترین دهستان شهرستان کاشمر می باشد. همچنین ویلیامسون بین دهستان های شهرستان 0.15 است که بیانگر نابرابری پائین و شرایط نسبتا همگن به لحاظ سطح توسعه دهستان های شهرستان مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, توسعه, ضریب توسعه یافتگی موریس, دهستان, شهرستان کاشمر, نابرابری, ضریب ویلیامسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059907,
author = {قاسمی, مریم and احمدی, سودابه},
title = {تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر},
booktitle = {سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {توسعه، ضریب توسعه یافتگی موریس، دهستان، شهرستان کاشمر، نابرابری، ضریب ویلیامسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر
%A قاسمی, مریم
%A احمدی, سودابه
%J سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار
%D 2016

[Download]