اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23

عنوان : ( تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار )

نویسندگان: امان اله هاشمزهی , علی مخدومی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمک‏دوست‏ها گروه مهمی از اکسترموفیل‏ها هستند که با توجه به نیازشان به شرایط نمکی بالا برای رشد متمایز می‏شوند. فرآیندهای صنعتی مهمی در شرایط محیطی خاص مانند دمای بالا، شوری و pH بالا و حضور حلال های آلی انجام می شوند که که در این شرایط اکستریموزیم‏ها می‏توانند مورد توجه قرار گیرند. در این پژوهش برای نخستین بار میکروارگانیسم‏های نمک‏دوست مولد آنزیم‏های هیدرولیتیک بومی حوضچه‏های استخراج نمک منطقه پلاژ ساحلی چابهار مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور غربالگری میکروبی، نمونه‏های نمک، خاک و آب‏نمک گرفته شده از حوضچه‏های نمک در محیط کشت SW حاوی 20% نمک تلقیح و به مدت یک ماه در دمای 37 درجه سانتی‏گراد انکوبه شدند. با انجام کشت های متوالی و تعیین بهینه نمک مورد نیاز رشد، 50جدایه نمک‏دوست افراطی انتخاب و از لحاظ توانایی تولید آنزیم‏های هیدرولیتیک خارج‏سلولی شامل لیپاز، پکتیناز، آمیلاز، پروتئاز و ژلاتیناز به صورت کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند. جدایه‏های تولیدکننده آنزیم‏های هیدرولازی به ترتیب فراوانی شامل 43 جدایه با توانایی تولید ژلاتیناز ، 25 جدایه آمیلاز ، 13 جدایه پروتئاز ، 7 جدایه پکتیناز و 6 جدایه قادر به تولید لیپاز بودند. بعضی از جدایه‏ها چندین آنزیم را تولید کردند. جدایه‏های منتخب با توجه به ویژگی‏های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و همچنین صفات فیلوژنی و مولکولی به کمک روش 16S rDNA sequencing شناسایی شدند که متعلق به جنس های, Haloarcula, Natronoarchaeum, Halococcus, Halostagnicola, , Haloferax, Halogeometricum بودند که در میان آنها جدایه F161 متعلق به جنس Haloferax توانایی تولید هر پنج آنزیم لیپاز، پکتیناز، آمیلاز، پروتئاز و ژلاتیناز را داشت.

کلمات کلیدی

, آرکی نمک‏دوست, آنزیم هیدرولازی, حوضچه‏های برداشت نمک چابهار, Haloferax
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059908,
author = {هاشمزهی, امان اله and مخدومی, علی and آسوده, احمد},
title = {تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی},
year = {2016},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {آرکی نمک‏دوست، آنزیم هیدرولازی، حوضچه‏های برداشت نمک چابهار، Haloferax},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تنوع آنزیمی آرکی‏ های نمک‏ دوست افراطی جدا شده از حوضچه‏ های برداشت نمک چابهار
%A هاشمزهی, امان اله
%A مخدومی, علی
%A آسوده, احمد
%J اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی
%D 2016

[Download]