پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (6), شماره (21), سال (2016-10) , صفحات (19-39)

عنوان : ( کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , ارش قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با مقایسه توزیع فراوانی تجربی و مورد انتظار یک نمونه، شامل 3394 شرکت-سال از سودهای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 11 ساله، شواهدی ارائه می دهد که مدیران برای اجتناب از زیان اقدام به مدیریت سود می کنند. بررسی توزیع تجربی سودهای شرکت‌های عضو نمونه تحقیق که بر جمع دارایی‌های ابتدای دوره­شان تقسیم شده است به لحاظ گرافیکی و آمار استنباطی یک ناهمواری شدید را در فواصل مجاور سود صفر نشان می‌دهد. در این توزیع، فراوانی سودهای کمتر از پنج هزارم مجموع دارایی‌ها در حدفاصل راست سود صفر به طور غیرعادی بالا و فراوانی زیان‌های کمتر از پنج هزارم در حد فاصل چپ آن به طور غیرعادی پایین است که نشان می دهد برخی از شرکت‌هایی که یک زیان اندک داشته اند آن را به سمت بالا دستکاری کرده اند تا از گزارش زیان اجتناب کنند. بررسی بیشتر نشان می‌دهد که مدیران به منظور اجتناب از زیان، سود خود را از طریق دستکاری جریان‌های نقدی عملیاتی و سرمایه در گردش مدیریت می‌کنند. در این مطالعه، شواهدی در خصوص مدیریت سود به منظور اجتناب از کاهش سود دوره جاری نسبت به سود دوره قبل، یافت نشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت سود, ناپیوستگی سود, آستانه‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059912,
author = {مرادی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and قربانی, ارش},
title = {کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2016},
volume = {6},
number = {21},
month = {October},
issn = {2251-8509},
pages = {19--39},
numpages = {20},
keywords = {مدیریت سود، ناپیوستگی سود، آستانه‌های سود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود
%A مرادی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A قربانی, ارش
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2016

[Download]