ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2016-12-07

عنوان : ( تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال )

نویسندگان: مهسا پهلوان مصوری , محمدرضا اصفهانی , ندا بقیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایش سلامت سازه و شناسایی آسیب‌ها در مهندسی هوا فضا، عمران و مکانیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خسارت‌های زمان بهره‌برداری که در بسیاری از موارد به صورت ترک‌های ریز هستند، از کارآیی سازه‌ها می‌کاهند و ممکن است به شکست ناگهانی بیانجامند. درسازه های زیربنایی مانند پل‌های بتنی، دال ها در اثر بارهای استاتیک و دینامیکی و شرایط محیطی دچار ترک می‌شوند. وجود این ترک ها کاهش چشمگیر دوام و عمر مفید سازه را در پی دارند. مقاله حاضر به شناسایی ترک های متعدد در دال‌های بتنی پیش تنیده با کمک تغییر در پارامترهای مودال می‌پردازد.برای این هدف، آزمایش مودال روی یک نمونه دال بتنی پیش تنیده بدون خسارت انجام شده است. داده های مودال دریافتی از این آزمایش به عنوان مرجع برای الگوی اجزای محدود دال در نظر گرفته شده‌اند. پس از راستی آزمایی الگوی اجزای محدود، سناریوهای خسارت‌های ساختگی برای پیدا کردن شاخص مناسب برای شناسایی خسارت‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. این شاخص ها بر اساس بسامد طبیعی، شکل مود، کرنش مودال، انرژی کرنشی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی(ANFIS) به دست آمده اند. مقایسه و بررسی روش های مورد بحث نشان می‌دهد سیستم پیشنهادی ANFIS دقت بالاتری نسبت به دیگر روش ها دارد و در صورت آموزش مناسب و پایگاه داده ای کافی می‌تواند مکان و شدت آسیب را به درستی تعیین کند. در مواردی که پایگاه داده کافی نباشد، روش انرژی کرنشی مودال برای تشخیص خسارت ها بدون مکانیابی دقیق، مناسب است.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: خسارت؛ داده های مودال؛ دال بتنی پیش تنیده؛ بسامد طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059922,
author = {پهلوان مصوری, مهسا and اصفهانی, محمدرضا and ندا بقیعی},
title = {تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: خسارت؛ داده های مودال؛ دال بتنی پیش تنیده؛ بسامد طبیعی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال
%A پهلوان مصوری, مهسا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A ندا بقیعی
%J ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
%D 2016

[Download]