مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (8), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (439-453)

عنوان : ( بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران )

نویسندگان: میلاد نوری , مهدی همایی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، روند تغییرات شاخص خشکی (AI)، تبخیر و تعرق مرجع (ET0) و بارش طی دوره‌­های 2010-1966، 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 در شش ایستگاه سینوپتیک غربی و شمال غربی ایران مطالعه شد. بدین منظور خروجی­‌های مدل اقلیمی HadCM3 تحت سناریوهای انتشار A2 و B2 به روش آماری به‌وسیله مدل Statistical downscaling model (SDSM) ریزمقیاس سازی شد. به‌منظور روندیابی تغییرات شاخص خشکی، بارش و تبخیر و تعرق مرجع در 2010-1966 از آزمون روندیابی من-کندال استفاده شد. بر مبنای نتایج آزمون روندیابی من-کندال، روند AI و بارش طی 2010-1966 در اکثر ایستگاه‌‌ها به­‌طور معنی­‌داری (0.05>p) نزولی بوده است. روند کاهشی تغییرات شاخص خشکی طی فصل­‌های زمستان، بهار، تابستان و پاییز به‌ترتیب در پنج، چهار، صفر و دو ایستگاه از شش ایستگاه مطالعه شده معنی‌دار بوده است. این امر نشانگر نقش مهم کاهش شاخص خشکی فصل زمستان در روند نزولی شاخص خشکی سالانه در منطقه مورد مطالعه دارد. نتایج همچنین نشان دادند که در سه دوره 30ساله ابتدایی، میانی و انتهایی قرن 21، AI (میانگین تمامی ایستگاه­‌ها) نسبت به دوره پایه (1990-1966) به‌ترتیب 8.0، 14.7 و 34.3 درصد تحت سناریوی A2 و 12.6، 12.5 و 20.1 درصد تحت سناریوی B2 کاهش خواهد یافت که بیانگر خشک­تر شدن اقلیم مناطق شمال غربی و غربی کشور طی سده حاضر است. بیشترین کاهش فصلی AI طی قرن 21 در تابستان تحت سناریوی A2 و در بهار تحت سناریوی B2 مورد انتظار است. میانگین AI تمامی ایستگاه‌­ها در دهه­‌های انتهایی قرن حاضر تحت سناریوی A2 نزدیک به 0.2 خواهد شد که بیانگر کاهش شدید شاخص خشکی مناطق مورد مطالعه تحت سناریوی A2 می­‌باشد. در برخی از مناطق از قبیل تبریز، افزایش نیاز تبخیری جو و کاهش بارش سبب تغییر کلاس اقلیمی از نیمه‌خشک به خشک خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, ریزمقیاس سازی آماری, AI , HadCM3 ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059972,
author = {میلاد نوری and مهدی همایی and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2016},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9300},
pages = {439--453},
numpages = {14},
keywords = {تغییر اقلیم، ریزمقیاس سازی آماری، AI ، HadCM3 ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران
%A میلاد نوری
%A مهدی همایی
%A بنایان اول, محمد
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2016

[Download]