سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2016-09-14

عنوان : ( بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , علیرضا زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم‌ترین بحث در نوشته‌های حوزه بازاریابی جهانی، استاندارد شدن استراتژی بازاریابی جهانی است. اهم ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری از لحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی از نظر بازرگانی فاقد مزیت باشد این فقدان مزیت بازرگانی از ناکارآیی نسبی در بازاررسانی کالا در مراحلی همچون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی وغیره ناشی می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش راهبرد های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد شرکت ‌های صادراتی زعفران است. در این مطالعه ابتدا به‌ مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته‌ شده و سپس با استفاده از مطالعات و پژوهش‌های گذشته پیرامون هر یک از متغیرهای (استراتژی بازاریابی بین‌الملل، فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی) با مؤلفه‌ها و ابعاد آن مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه مورد نظر این مطالعه شرکت ‌های صادرکننده زعفران در استان هرات می‌باشد. ماهیت این مطالعه مروری- نظری بوده به‌ طوری‌که درصدد بازبینی پژوهش‌های انجام ‌شده است. مطالعات و پژوهش‌های انجام‌ شده حاکی از این است که مادامی‌که شرکت‌های صادرکننده زعفران به استراتژی‌های تعیین‌کننده وحیاتی بازاریابی در محیط بیرونی و بین‌المللی توجه نمایند این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر فرآیند تصمیم‌گیری، ایجاد فرصت ‌ها و درنهایت بهبود عملکرد صادراتی زعفران داشته باشد.

کلمات کلیدی

, زعفران, افغانستان, تصمیم‌گیری, عملکرد صادراتی, استراتژی های بازاریابی بین‌الملل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060016,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زارع, علیرضا},
title = {بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {زعفران، افغانستان، تصمیم‌گیری، عملکرد صادراتی، استراتژی های بازاریابی بین‌الملل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زارع, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2016

[Download]