کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی , 2016-10-06

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی )

نویسندگان: سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده انرژی عامل حیاتی و تأثیرگذاری بر جنبه¬های مختلف زندگی انسان از جمله اقتصاد است و اهمیت آن به عنوان یک کالای جهانی بسیار پررنگ است. ضرورت همگام سازی مصرف انرژی با عرضه انرژی منجر شده است که نیاز به مطالعه عوامل تأثیرگذار در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد که به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1391 بپردازد. این تحقیق با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و استفاده از متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی، شهرنشینی، قیمت حقیقی انرژی و سهم بخش صنعت به مطالعه روند مصرف انرژی در اقتصاد ایران پرداخته است. این نتایج نشان می¬دهد که علی رغم آن که انتظار می¬رود که قیمت حقیقی دارای اثر منفی بر مصرف انرژی باشد، به دلیل خط مشی سیاستی و یارانه¬ای در برابر انرژی از جانب دولت، مصرف انرژی با قیمت حقیقی رابطه مثبت داشته باشد. همچنین از میان سایر متغیرها، شهرنشینی با ضریب 986/1 بیشترین تأثیر مثبت را بر مصرف انرژی از خود نشان می¬دهد.

کلمات کلیدی

, مصرف انرژی, ایران, هم¬انباشتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060035,
author = {شفیعیان, سارا and بهنامه, مهدی and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مصرف انرژی، ایران، هم¬انباشتگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی
%A شفیعیان, سارا
%A بهنامه, مهدی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی
%D 2016

[Download]