سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی , 2016-06-05

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD )

نویسندگان: سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی، یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد محسوب می¬شود. از آنجا که کشورهای پیشرفته و صنعتی از انرژی به عنوان یکی از نهاده اصلی در فرآیندهای مختلف اقتصادی بهره می¬گیرند و سطح بالایی از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بنابراین شناسایی و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مهم در مصرف انرژی می¬تواند به برنامه ریزان در ترسیم اهداف آینده جامعه کمک نماید. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد که به شناخت متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف انرژی در میان کشورهای منتخب OECD در بازه زمانی 1990 تا 2010 بپردازد. این پژوهش با استفاده از روش داده¬های تابلویی و متغیرهایی همچون نرخ رشد شهرنشینی، نرخ رشد آزادی تجاری، نرخ رشد بخش صنعت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به مطالعه روند مصرف انرژی پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان از پذیرفته شدن الگوی اثرات تصادفی یک جانبه زمان دارد. همچنین نتایج نشان می¬دهد که دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بخش صنعت به ترتیب از عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف انرژی در کشورها محسوب می¬شوند.

کلمات کلیدی

, انرژی, تقاضا, داده¬های تابلویی, کشورهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060036,
author = {شفیعیان, سارا and بهنامه, مهدی and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی},
year = {2016},
location = {Batumi, گرجستان},
keywords = {انرژی، تقاضا، داده¬های تابلویی، کشورهای OECD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD
%A شفیعیان, سارا
%A بهنامه, مهدی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی
%D 2016

[Download]