کنفرانس سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی , 2016-12-11

Title : ( L_p shadowing property for vector fields )

Authors: Ali Reza Zamani Bahabadi , Faride Ghorbani moghaddam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

In this talk we present the relationship of L_p shadowing and hypebolicity.

Keywords

, shadowing property, hyperbolic
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060057,
author = {Zamani Bahabadi, Ali Reza and Ghorbani Moghaddam, Faride},
title = {L_p shadowing property for vector fields},
booktitle = {کنفرانس سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی},
year = {2016},
location = {IRAN},
keywords = {shadowing property- hyperbolic},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T L_p shadowing property for vector fields
%A Zamani Bahabadi, Ali Reza
%A Ghorbani Moghaddam, Faride
%J کنفرانس سیستمهای دینامیکی و نظریه های هندسی
%D 2016

[Download]