آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (22), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (39-64)

عنوان : ( نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فرزانه رنجبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئلۀ شناخت خداوند از بنیادی‌ترین مسائلی است که اذهان و افکار متفکران را در طول تاریخ اندیشه، نسبت به خود مشغول کرده و آنان را واداشته است تا موضعی در برابر این مسئله اتخاذ نمایند. برخی موضع انکاری را اختیار نموده و قائل شده‌اند که شناخت ذات خدا امری ممتنع و محال می‌نماید. در مقابل، برخی دیگر قائل به امکان معرفت به حق تعالی از رهگذر شناخت صفات شده‌اند. نگارندگان در این نوشتار کوشیده‌اند تا دلایل و براهینِ هر یک از این دو دیدگاه و نقدهایی را که بر یکدیگر وارد ساخته‌اند، تبیین نموده و با محوریت بیان ملاصدرا، درصدد داوری و ارزیابی گفتمان آن‌ها برآیند.

کلمات کلیدی

, ذات خدا, صفات خدا, شناخت, ملاصدرا, امتناع, امکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060068,
author = {حسینی, سیدمرتضی and رنجبرزاده, فرزانه},
title = {نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2018},
volume = {22},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {39--64},
numpages = {25},
keywords = {ذات خدا، صفات خدا، شناخت، ملاصدرا، امتناع، امکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A رنجبرزاده, فرزانه
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2018

[Download]