پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08

عنوان : ( اثر کاربیدزایی بر رفتار اکسیداسیون فولاد مافوق کربنی و پر کروم )

نویسندگان: مجید شاه سنائی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، اثر فرآیند کاربید سازی برروی رفتار اکسیداسیون فولادهای مافوق کربنی و پرکروم مورد بررسی قرار گرفت. اکسیداسیون هم‌دما در دمای °C850 توسط دستگاه وزن سنجی حرارتی (TG) در محیط آزمایشگاه انجام گرفته و سرعت اکسیداسیون به‌طور پیوسته در مدت زمان ١٦٥ دقیقه اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی مورفولوژی و فازهای پوسته اکسیدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نوری والگوی پراش اشعه ایکس (X-Ray) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که دو نوع لایه اکسیدی متمایز روی سطح تشکیل می‌شوند در حالی که ترکیب شیمایی آن‌ها بسته به دمای اکسیداسیون با یکدیگر متفاوت است. لایه خارجی حاوی اکسیدهای آهن (Fe-O) و لایه داخلی ترکیبی از اکسید کروم و آهن (Fe-Cr-O) با تخلخل کمتر و چسبندگی بیشتر می‌باشد. با افزایش دمای اکسیداسیون ضخامت لایه‌های اکسیدی افزایش می‌یابد که این افزایش برای اکسید حاوی کروم بیشتر است. با افزایش کاربید زایی، کروم تخلیه شده از زمینه کاهش می‌یابد و سرعت اکسیداسیون زیاد می‌گردد ولی با ادامه اکسیداسیون، انحلال کاربیدهای ثانویه اتفاق می‌افتد و کروم از کاربیدها خارج شده و همراه با فرآیند دی‌کربوراسیون به خارج نفوذ می‌کند که منجر به تشکیل اکسید حاوی کروم با حفاظت بیشترشده و نرخ اکسیداسیون کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, اکسیداسیون, خوردگی, فولادهای مافوق کربنی, وزن سنجی حرارتی, استحاله فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060072,
author = {شاه سنائی, مجید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {اثر کاربیدزایی بر رفتار اکسیداسیون فولاد مافوق کربنی و پر کروم},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اکسیداسیون، خوردگی، فولادهای مافوق کربنی، وزن سنجی حرارتی، استحاله فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربیدزایی بر رفتار اکسیداسیون فولاد مافوق کربنی و پر کروم
%A شاه سنائی, مجید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری
%D 2016

[Download]