تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (89), شماره (33), سال (2010-12) , صفحات (6-9)

عنوان : ( با تغییرات ایجاد شده در صفحه رابط چند ناشر آشنا شوید )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش بر این بوده تا آخرین تغییرات ایجاد شده در صفحه جستجو برای کاربران آن در دانشگاه فردوسی توضیح داده شود.

کلمات کلیدی

, وب سایت ناشران, وایلی, اشپرینگر, پلت فرم ناشران, مهارتهای جستجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060073,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {با تغییرات ایجاد شده در صفحه رابط چند ناشر آشنا شوید},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2010},
volume = {89},
number = {33},
month = {December},
issn = {1684-7989},
pages = {6--9},
numpages = {3},
keywords = {وب سایت ناشران، وایلی، اشپرینگر، پلت فرم ناشران، مهارتهای جستجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T با تغییرات ایجاد شده در صفحه رابط چند ناشر آشنا شوید
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2010

[Download]