چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2017-02-17

عنوان : ( بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , محمدعلی فقیه علی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انبساط بخار خشک در طبقات کم¬فشار توربین¬های بخار به علت مافوق سرد شدن بخار موجب بروز پدیده جوانه¬زایی و متعاقبا دوفازی شدن جریان می¬شود. محاسبه دقیق خواص جریان از جمله توزیع فشار نقش موثری در مدلسازی جریان دارد. یکی از معادلات مهم حاکم بر جریان بخار تر معادله رشد قطرات است که تعیین کننده نرخ جرمی بخار چگالیده شده بر روی سطح قطرات موجود می¬باشد. با توجه به مکانیزم¬های انتقال جرم و انرژی بین دو فاز بخار و مایع، مدل¬های مختلفی برای رشد قطرات استفاده شده است. در تحقیق حاضر دو مدل¬ مختلف رشد قطرات در یک مدلسازی اویلری-اویلری و با یک معادله جوانه¬زایی اصلاح شده ترکیب گردیده و نتایج توزیع فشار با نتایج تجربی موجود در نازل¬های مور مقایسه شده است. بر این اساس استفاده از معادله رشد قطره ای که توسط عدد نودسن بین دو رژیم جریان ازاد مولکولی و رژیم پیوسته ترکیب می¬گردد بهترین کارکرد را در پیشبینی شوک میعان در نازل¬های مور دارد و به ویژه دقت محاسبه فشار ان مطلوب می¬باشد.

کلمات کلیدی

, دوفازی, جوانه¬زایی, مدل رشد قطرات, توزیع فشار, نازل مور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060089,
author = {مه پیکر, محمدرضا and فقیه علی آبادی, محمدعلی},
title = {بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {دوفازی، جوانه¬زایی، مدل رشد قطرات، توزیع فشار، نازل مور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر معادلات رشد قطرات در جریان چگالشی بخار اب بر شوک میعان در نازل همگرا-واگرای مافوق صوت
%A مه پیکر, محمدرضا
%A فقیه علی آبادی, محمدعلی
%J چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2017

[Download]