نامه فرهنگستان, دوره (13), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (185-204)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست )

نویسندگان: مهسا پاکدل , محمدرضا فارسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لویی فردینان سلین و اسماعیل فصیح دو تن از بزرگترین نویسندگان ادبیات فرانسه و ایران به شمار می‌آیند. زبان سلین و نگاه بدبینانه او به انسان سبب شده آثار او به خصوص رمان سفر به انتهای شب، مورد توجه بسیاری از نویسندگان جهان در کشورهای مختلف قرار گیرد. در ایران، پیش از این، تاثیر سلین بر ادبیات فارسی در آثار نویسندگانی نظیر جلال آل احمد مورد بررسی قرار گرفته بود. این پژوهش نیز با هدف بررسی تطبیقی دو رمان سفر به انتهای شب اثر سلین و زمستان ۶۲ نوشته فصیح انجام شده است. در این پژوهش بر اساس اصول مکتب آمریکایی و با استفاده از نظریه «تشابهات بدون ارتباطات» فرانسوا یوست در قلمرو ادبیات تطبیقی به بررسی مضمون جنگ در این دو اثر پرداخته شده است. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی به دست آمده، نشان می‌دهد این دو داستان در مواردی چون داشتن زبان هجو‌آمیز، قهرمان مشترک در همه آثار، نوع روایت و عناوین نمادین با یکدیگر هم‌سانی دارند. همچنین ارزش دادن به مساله شهید، شهادت و فداکاری در راه میهن از موارد افتراق دو داستان است که ریشه در فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد.

کلمات کلیدی

, لویی فردینان سلین, اسماعیل فصیح, مضمون جنگ, ادبیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060092,
author = {مهسا پاکدل and فارسیان, محمدرضا},
title = {بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2016},
volume = {13},
number = {1},
month = {September},
issn = {1025-0832},
pages = {185--204},
numpages = {19},
keywords = {لویی فردینان سلین، اسماعیل فصیح، مضمون جنگ، ادبیات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست
%A مهسا پاکدل
%A فارسیان, محمدرضا
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2016

[Download]