سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01

عنوان : ( نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی )

نویسندگان: , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشته حاضر سعی دارد تا با شناسایی پسوندهایی که در زبان فارسی معنای تصغیر می دهند، با نگاهی رده شناختی مشخص کند که این پسوندها در صورت اضافه شدن به چه اسامی ای معنای تصغیر می دهند و همچنین کاربرد این پسوندها را در گویش سیستانی مورد بررسی قرار می دهد و تفاوت ها و شباهت های کاربردی موجود در زبان فارسی رسمی و گویش سیستانی را شناسایی کند.

کلمات کلیدی

, رده شناسی, پسوند تصغیرساز, اسم مصغر, سلسله مرتبه جانداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060097,
author = { and شریفی, شهلا},
title = {نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی},
booktitle = {سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رده شناسی، پسوند تصغیرساز، اسم مصغر، سلسله مرتبه جانداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی
%A
%A شریفی, شهلا
%J سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی
%D 2016

[Download]