مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (3), سال (2016-9) , صفحات (29-53)

عنوان : ( پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , مهشید جعفرزاده باکوئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوستاو فلوبر، پایه‌گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمان مدرن به شمار می‌آید. او علاوه بر دقت و وسواس بی‌حد در گزینش جملات که سبک نگارش وی را از دیگر نویسندگان متمایز می‌کند، نگاهی روان‌کاوانه به مسائل و دردهای اجتماعی دارد. شاهکار او رمان مادام بواری است که تأثیر بسزایی بر نگارش بسیاری از رمان‌های بزرگ جهان داشته است. باوجوداینکه برخی از آثار وی توسط مترجمان بنام به فارسی ترجمه شده‌اند اما مترجمان دیگری نیز، دست به ترجمه دوباره و چندباره این آثار زده‌اند که این مسئله خود به‌نوعی گواه اهمیت و حضور این نویسنده و آثار وی در ادبیات فارسی است. این مقاله خواهد کوشید تا به بررسی جایگاه این نویسنده، آثار وی و میزان تأثیرگذاری او بر نویسندگان ایرانی و سیر داستان‌نویسی فارسی بپردازد.

کلمات کلیدی

ادبیات تطبیقی; پذیرش ادبی; گوستاو فلوبر; رمان; رئالیسم; ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060100,
author = {فارسیان, محمدرضا and جعفرزاده باکوئی, مهشید},
title = {پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2016},
volume = {48},
number = {3},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {29--53},
numpages = {24},
keywords = {ادبیات تطبیقی; پذیرش ادبی; گوستاو فلوبر; رمان; رئالیسم; ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران
%A فارسیان, محمدرضا
%A جعفرزاده باکوئی, مهشید
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2016

[Download]